visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
WWW dla Gminy
WWW dla MSP

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DLA WSI I MIAST

Rozwiązania Teleinformatyczne dla Wsi i Miast Polish Yellow Pages

Press Releases

Rozwój infrastruktury teleinformatycznej to warunek konieczny, lecz niewystarczający do rozwoju społeczeństwa informacyjnego. Inwestycje w infrastrukturę winny być zrównoważone realizacją kampanii podnoszących poziom świadomości mieszkańców polskiej wsi w zakresie korzystania z rozwiązań teleinformatycznych w życiu i pracy oraz wdrażaniem programów szkoleniowych dostosowanych do specyfiki grup docelowych obszarów wiejskich.

Dla realizacji tego celu zwiększyliśmy nacisk na

Realizację powszechnych kampanii informacyjno-promocyjnych z naciskiem na prezentację potencjalnych korzyści, jakie niesie rozwój społeczeństwa informacyjnego dla mieszkańców obszarów wiejskich. Opracowaliśmy kanony treści oraz metodyk szkoleń w zakresie kompetencji cyfrowych dla zróżnicowanych grup docelowych mieszkańców wsi - przez grono specjalistów przy współpracy z organizatorami i uczestnikami szkoleń.

Realizujemy szkolenia online, przygotowane specjalnie dla potrzeb wsi; liderów rozwoju społeczeństwa informacyjnego reprezentujących sektor rządowy i pozarządowy, trenerów w zakresie umiejętności cyfrowych - na potrzeby wiejskich ośrodków szkoleniowych oraz pracowników sektora publicznego (samorząd, nauczyciele, środowisko bibliotekarzy).

Projekt dostępny jest na Oficjalnej Witrynie Internetowej "Gmina Bez Granic".

Rozwój społeczeństwa informacyjnego

Rozwój społeczeństwa informacyjnego jest procesem o charakterze społeczno gospodarczym, wspieranym przez i skorelowanym z rozwojem Technologii Komunikacji i Informacji. Zarządzanie takim procesem wymaga stosowania złożonych mechanizmów oddziaływania na kluczowe grupy społeczne i uwzględniania ich uwarunkowań, które powinny być podstawą do projektowania systemów teleinformatycznych

Dla realizacji tego celu wspieramy i realizujemy działania

Stworzenie Systemu realizacji priorytetów rozwoju polskiej wsi. Wspieranie centralnie i w regionach - badań nad rozwojem społeczeństwa informacyjnego na wsi, w tym związanym z diagnozowaniem potrzeb społecznych, analizą popytu na treści i usługi elektroniczne typu systemy zarządzania treścią CMS..

Wspieranie rozwoju treści i usług dostępnych drogą elektroniczną, które zachęcałyby do korzystania z Internetu w codziennych praktykach i pozwoliłyby racjonalnie i efektywnie wykorzystać powstającą infrastrukturę sieci światłowodowych oraz radiową (m.in. usług służby zdrowia i usług publicznych świadczonych drogą elektroniczną).

Wspieranie rozwoju punktów publicznego dostępu do Internetu w modelu ośrodków szkoleniowych aktywnych w społeczności lokalnej, m.in. w oparciu o istniejącą infrastrukturę ośrodków kultury, świetlic wiejskich i bibliotek.

Lobbowanie i działania wspierające zmianę przepisów prawa regulującego działalność samorządu oraz współpracy międzysektorowej (np. partnerstwo publiczno-prywatne, kwestie pomocy publicznej), tak by ułatwiały one realizację inwestycji teleinformatycznych i rozwój społeczeństwa informacyjnego w sposób innowacyjny i w ramach partnerstw.

Przygotowanie, udostępnienie i bieżąca aktualizacja polskojęzycznych zasobów informacyjno-szkoleniowych w postaci portalu Internetowego www.GminaBezGranic.pl, który prezentować będzie i uaktualniać: bazę projektów - „dobrych praktyk” krajowych i zagranicznych. Otwarcie Portalu 2012-06-02

Technologie i media wspierające - dostarczane w ramach projektu

System Zarządzania Treścią CMS insideYellowPages - na własność, wraz z domeną www.Twoja.Gmina.pl serwerem i opieką administratora. System bezpieczeństwa, poczta e-urząd, Panel Webas* Tanie usługi głosowe z przesyłem danych ISDN. Tani dostęp do Internetu DSL. Tanie i bezpłatne narzędzia zapewniające reklamę i promocję Gmin, lokalnego gospodarstwa i przedsiębiorstwa. Przesył danych M2M. Panel zarządzania promocją i reklamą Gminy, MŚP, Mikro Przedsiębiorstwa
... więcej »

Syntezator Mowy Ivona - IVONA Reader umożliwi Ci czytanie i odsłuchiwanie dowolnych dokumentów, tekstów z aplikacji na Twoim komputerze, książek, poczty e-mail, czy stron internetowych. Znakomicie sprawdza się podczas zabawy, nauki, odpoczynku czy pracy. Czytane audiobooki, pocztę oraz inne dokumenty zawsze możesz skopiować na odtwarzacz mp3 i zabrać ze sobą. IVONA Reader pełni funkcję osobistego lektora, który pomoże Ci również w pracy, przy korekcie tekstów, czytaniu raportów, czy przygotowywaniu wystąpień.

Partnerzy

1. Producenci systemów i aplikacji internetowych.
2. Kluczowi Operatorzy telekomunikacyjni - kablowi i mobilni.
3. Wydawcy katalogów drukowanych.
4. Wydawcy książek telefonicznych.
5. Media.
 

home  »»  produkty & usługi  »»  ROZWIĄZANIA TELEINFORMATYCZNE DLA WSI I MIAST

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek