visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  POLITYKA PRYWATNOŚCI

Polish Yellow Pages
www.yellpage.pl

Polityka Ochrony Prywatności - zasady podstawowe

Przykładamy ogromną wagę do kwestii prywatności Użytkowników oficjalnej witryny internetowej www.YellPage.pl Polish Yellow Pages, jako Administrator danych, dbamy o bezpieczeństwo udostępnionych nam danych. Dane te są w sposób szczególny chronione i zabezpieczone przed dostępem osób nieupoważnionych. Zasady zachowania poufności na stronach internetowych
www.YellPage.pl są udostępniane wszystkim zainteresowanym.

Serwis internetowy www.YellPage.pl ma charakter otwarty. Jedną z głównych usług serwisu jest możliwość publikowania i rozpowszechniania informacji o Przemyśle Yellow & White Pages, w związku z czym, dane są powszechnie dostępne dla wszelkich podmiotów korzystających z sieci Internet oraz mogą być indeksowane przez wyszukiwarki internetowe.

Dane Użytkownika Forum, pobierane w www.YellPage.pl mogą być wykorzystywane przez Administratora tylko na potrzeby prowadzonej kampanii promocji, sprzedaży produktów i usług, wezwania i zaproszenia na festyny i konkursy w formie listu elektronicznego oraz SMS i MMS.

......................................................................................................................................................................................................................

Zasady przetwarzania danych eksploatacyjnych

Wynikają z ogólnych zasad połączeń realizowanych w Internecie. Informacje zawarte w logach systemowych (np. adres IP) są przez Administratora wykorzystywane w celach technicznych, związanych z administracją naszymi serwerami. Poza tym adresy IP są wykorzystywane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji demograficznych (np. o regionie, z którego następuje połączenie). Administrator używa cookies w celu dostarczania usług i treści dostosowanych do indywidualnych potrzeb i zainteresowań.

W niektórych przypadkach identyfikacja i związany z nią zindywidualizowany (spersonalizowany) dostęp do serwisów oparte są o cookies, jednak najczęściej konieczna jest przynajmniej jednorazowa autoryzacja użytkownika za pomocą hasła w czasie sesji. Wyłączenie cookies w przeglądarce przeważnie nie uniemożliwia korzystania z naszych usług, ale może spowodować utrudnienia. Cookies są również używane do zbierania ogólnych, statystycznych informacji o korzystaniu z naszych serwisów przez użytkowników.

......................................................................................................................................................................................................................

Dane wymagane podczas rejestracji

W formularzu rejestracyjnym konieczne jest podanie następujących swoich danych: imienia, nazwiska, adresu poczty elektronicznej (login), hasła, oraz wygenerowanego jednorazowo kodu aktywującego Konto.

......................................................................................................................................................................................................................

Dane ujawniane w profilu

W Profilu wyświetlane są wszystkie dane podane podczas rejestracji, z wyłączeniem daty urodzenia, adresu poczty elektronicznej (loginu), hasła oraz kodu aktywującego konto.

......................................................................................................................................................................................................................

Dane osobowe

Administratorem danych osobowych udostępnionych przez użytkownika forum jest Polish Yellow Pages, z biurem redakcyjnym w Gdyni (81-456), przy Al. Zwycięstwa 96-98 PPN-T POMORSKI PARK NAUKOWO-TECHNOLOGICZNY. Polish Yellow Pages przetwarza dane osobowe w sposób zgodny z obowiązującymi przepisami prawa na zasadach określonych w Polityce Ochrony Prywatności, w szczególności dotyczących odpowiedniego zabezpieczenia danych.

Polish Yellow Pages przetwarza dane osobowe Użytkownika Forum w zakresie niezbędnym do nawiązania, ukształtowania treści, zmiany, rozwiązania oraz prawidłowej realizacji usług świadczonych drogą elektroniczną. Za zgodą Użytkownika Polish Yellow Pages przetwarza jego dane w zakresie szerszym, niż jest to obligatoryjnie wymagane przy rejestracji Użytkownika.

Udostępnione przez Użytkownika Forum dane są przetwarzane w celach związanych z korzystaniem z usług świadczonych w serwisie internetowym www.YellPage.pl, w tym w celu prowadzenia konkursów, a za jego zgodą mogą być przetwarzane przez Administratora w celach statystycznych i marketingowych.

......................................................................................................................................................................................................................

Poziomy prywatności

Użytkownik Forum może wybrać w ustawieniach Konta następujące poziomy widoczności swoich danych: "Kto może oglądać mój profil", gdzie dostępnymi opcjami są: "wszyscy użytkownicy Internetu", "wszyscy zarejestrowani Użytkownicy YellPage.pl", "znajomi moich znajomych" "moi znajomi".

......................................................................................................................................................................................................................

Treści zamieszczane przez Użytkowników

Komentarze oraz wiadomości zamieszczane na forum lub grupach publicznych widoczne są dla wszystkich. Wiadomości zamieszczane na grupach prywatnych widoczne są jedynie dla członków tych grup oraz dla Administratorów. Wiadomości prywatne przesyłane innym Użytkownikom widoczne są jedynie dla tych Użytkowników.

......................................................................................................................................................................................................................

Przechowywanie i ochrona informacji

Dane osobowe użytkowników są przechowywane w bazie danych, w której zastosowano środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę przetwarzanych danych zgodne z wymaganiami określonymi w przepisach o ochronie danych osobowych, w tym rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 29 kwietnia 2004 r. w sprawie dokumentacji przetwarzania danych osobowych oraz warunków technicznych i organizacyjnych, jakim powinny odpowiadać urządzenia i Systemy informatyczne służące do przetwarzania danych osobowych (Dz. U. Nr 100, poz. 1024) oraz wytycznymi Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych. Dostęp do bazy mają jedynie Administratorzy, posiadający specjalne Upoważnienia nadane przez Polish Yellow Pages (administratora danych).

......................................................................................................................................................................................................................

Prawo do weryfikacji, modyfikacji i usunięcia danych osobowych, ograniczenia

Użytkownik Forum w każdej chwili ma prawo wglądu w swoje dane oraz dysponuje możliwością ich aktualizacji oraz usunięcia. Aby zapobiec powtórnej rejestracji osób, których udział w Forum YellPage.pl został zakończony ze względu na niedozwolone korzystanie z naszych usług, możemy odmówić usunięcia danych niezbędnych do zablokowania możliwości ponownej rejestracji. Podstawą prawną odmowy jest art. 19 ust. 2 pkt. 3 w związku z art. 21 ust .1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. Nr 144, poz. 1204 ze zm.). Odmowa usunięcia danych ma również miejsce w przypadkach przewidzianych w przepisach prawa.

W wypadkach dozwolonych przez przepisy prawa Polish Yellow Pages może również udostępnić część danych osobowych Użytkownika Forum osobom trzecim dla celów związanych z ochroną praw autorskich (lub innych), ale wyłącznie na pisemny wniosek (lub na podstawie umowy o współpracy z Polish Yellow Pages w tym zakresie). Podmiot, który występuje z tego typu wnioskiem jest zobowiązany udokumentować fakt posiadania autorskich praw majątkowych (lub innych) do treści/produktu/usługi. Musi również zachodzić podejrzenie naruszenia tych praw. Polish Yellow Pages może również udostępnić zgromadzone dane osobowe na życzenie lub za zgodą Użytkownika lub też na żądanie uprawnionych na podstawie przepisów prawa organów państwowych. Poczta elektroniczna kierowana do Polish Yellow Pages jest archiwizowana i może w niektórych przypadkach być wykorzystana dla celów dowodowych.

......................................................................................................................................................................................................................

Odsyłacze do innych stron internetowych

Polish Yellow Pages nie odpowiada za politykę ochrony prywatności stosowaną przez właścicieli lub administratorów serwisów, do których przekierowują odsyłacze zamieszczane w YellPage.pl. Zachęcamy do zapoznania się z treściami oświadczeń o ochronie prywatności umieszczonych na stronach gromadzących dane osobowe. Użytkownik ponosi pełną odpowiedzialność za treści znajdujące się na stronie, do której przekierowuje zamieszczany przez niego w www.YellPage.pl odsyłacz.

......................................................................................................................................................................................................................

Informacje wysyłane do Użytkownika

Polish Yellow Pages zastrzega sobie prawo wysyłania wszystkim użytkownikom listów elektronicznych z powiadomieniami o ważnych zmianach w www.YellPage.pl Polish Yellow Pages może wysyłać listy elektroniczne oraz SMS, MMS o charakterze komercyjnym, zwłaszcza reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej, o ile Użytkownik Forum wyraził na to zgodę. Reklamy i inne treści o charakterze informacji handlowej mogą być też dołączane do listów przychodzących i wychodzących z konta systemowego.

......................................................................................................................................................................................................................

Zapraszamy do korzystania z Witryny Internetowej YellPage.pl

Redakcja YellPage.pl
Telefon do Departamentu Obsługi Klientów: 58 622.50.35 Faks: 58 622.50.31

home  »»  POLITYKA PRYWATNOŚCI

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek