visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  TECHNOLOGIA YELLBASE IQ

YellBase IQ Rozwiązujemy problemy naszych Klientów i oszczędzamy Ich pieniądze Polish Yellow Pages

Wdrażanie własnej Bazy danych, Systemu raportowania na tradycyjnej platformie transakcyjnej Bazy danych, ma poważne ograniczenia: słaba wydajność (czas reakcji – kilka godzin lub dni) duży zakres dostrajania przed każdym zapytaniem, rosnące wymagania na stosowanie pamięci masowej (wysoki koszt zakupu) konieczność zatrudnienia dodatkowych administratorów (wysokie koszty stałe).

Przedstawiamy YellBase IQ

Wspiera działy: sprzedaży, marketingu inteligentnego, wyszukiwania, raportów i analiz. Jest w wysokim stopniu skalowalnym mechanizmem analitycznym, ze zintegrowaną technologią wyszukiwania i wyodrębniania. Zaprojektowany z myślą o zapewnieniu szybkiej implementacji rekordów bazodanowych o bardzo wysokiej wydajności reakcji na zapytania.

W odróżnieniu od tradycyjnych Baz danych, które są projektowane pod kątem szybkich transakcji a dane są statyczne, YellBase to rozwiązanie, zaprojektowane pod kątem dostarczania analiz i narzędzi wspierających sprzedaż, marketing i promocję marek. Struktura danych oparta na naszej metodzie indeksowania sprawia, że jest to najlepsze rozwiązanie dla potrzeb Przedsiębiorstw. Już stosowane w Polsce, Krajach Bałtyckich i Nordyckich. Indywidualna obsługa i wycena, zapewnia brak barier finansowych przy zakupie Pakietów przez MŚP i Mikro Przedsiębiorstwa.

System został zaprojektowany i zbudowany z myślą o bezproblemowym skalowaniu: od bardzo małej do bardzo dużej konfiguracji. Przed oddaniem Systemu do użytku, rozwiązanie nasze zostało wielokrotnie sprawdzone i przetestowane pod kątem jednoczesnej obsługi przez wielu użytkowników i wielu zapytań jednocześnie. Problem skalowalności w YellBase nie istnieje - można zacząć od małej konfiguracji (np. 20 tys. rekordów klientów dla produktów ubezpieczeń majątkowych) i powiększać ją do dużej (np. 400 tys rekordów klientów dla produktów finansowych) bądź zacząć od dużej i powiększać ją do ogromnej (np. 1,1 mln rekordów klientów indywidualnych ubezpieczeń na życie).

Jest liderem w dziedzinie Database Marketing, Marketing Intelligence, Analiz Sprzedaży i Bezpieczeństwa. Główne atuty: odpowiedzi w kilka sekund, ogromna horyzontalna skalowalność i elastyczność. Pozwala na realizację zapytań w czasie wielokrotnie krótszym niż tradycyjne technologie Baz danych i to bez względu na liczbę pracujących użytkowników lub wprowadzanych do Systemu zapytań. Wyniki zapytań bieżących zwracane są w czasie kilkunastu sekund lub kliku minut. System umożliwia ładowanie danych w czasie rzeczywistym, praktyczne bez żadnego wpływu na wydajność, użytkownicy mogą zatem bardzo szybko podejmować działania i decyzje w oparciu o najbardziej aktualne informacje.

Wyniki dostarczane są natychmiast, niezależnie od ilości rekordów podlegających analizie (20 tys – 0,8 mln – 2,5 mln) w bazie/bazach danych lub w systemie raportowania oraz niezależnie od liczby użytkowników, wprowadzających w danej chwili zapytania. YellBase powoduje, że dane transakcyjne mogą być szybko zaimportowane do Systemu analitycznego, w wyniku czego użytkownicy uzyskują dostęp do najbardziej aktualnych informacji. To oznacza podejmowanie bardzo szybkich decyzji, poważną przewagę nad konkurencją, a co najważniejsze zwrot z inwestycji.

YellBase IQ intryguje

Możemy przeprowadzać dowolne analizy na rekordach bazodanowych obejmujących obszar składowania danych od 1989 roku do czasów obecnych i uzyskiwać wynik w ciągu zaledwie kilku godzin. Zakres zapytań jest nieograniczony, gdyż nie są ograniczone do zagregowanych podgrup. Zmniejszyliśmy okres raportowania do kilku minut w porównaniu z innymi bazami danych, dostępnymi na polskim rynku, obniżyliśmy koszt zakupu Pakietu teleadresowego, zastosowaliśmy całodobową Pomoc techniczną, Administrację wsparcia obsługi i Serwis.

Zazwyczaj zapytania do innych Baz danych na Rynku, dawały wynik po dwóch/trzech dniach. Dzięki Yellbase, to samo zapytanie jest realizowane jako dostarczenie Pakietu w ciągu zaledwie kilku godzin. Klientom trudno uwierzyć, że czas oczekiwania może być tak krótki! Zaryzykujemy stwierdzenie, że YellBase to rozwiązanie najszybsze w swojej klasie. Użytkownicy końcowi, nie będący jeszcze naszymi Klientami, przyzwyczajeni do tego, że uzyskują odpowiedź na swoje zapytanie po 48 godzinach lub nawet później, z trudem mogą uwierzyć, że te same zapytania mogą być wykonane w czasie kilkunastu minut.

Dzięki nowym rozwiązaniom, dostosowaliśmy proces wyodrębniania i ładowania do złożonych środowisk Baz danych, co skróciło czasu wdrożenia projektu, wykonania zadania o ponad 60%. YellBase dostarcza komplet informacji potrzebnych do analizy danych adresowych, ich gromadzenia, weryfikacji i wizualizacji. Ostatecznie, można przeprowadzać aktualizację, analizy i badania, weryfikować, agregować i zbierać wiarygodne dane teleadresowe, poprawić jakość swoich danych, czy wykonywać tradycyjną korespondencję masową lub e-mailową.

YellBase umożliwia analizowanie i penetrację Rynku, badanie efektywności sprzedaży i sprawności operacyjnej, stanowiska konkurencji. Dzięki YellBase, analizy i raporty dostępne są w czasie rzeczywistym. Dostępność cenowa gwarantuje możliwość uczestnictwa w zakupie dla przedsiębiorstw każdej wielkości. Informacja wyszukiwana jest w czasie rzeczywistym i jest dostępna już w ciągu kilkunastu sekund, umożliwiając użytkownikowi podejmowanie właściwych decyzji we właściwym momencie. System tworzy nawet największe Pakiety teleadresowe danych wraz z systemem raportowania w sposób efektywny i ekonomiczny, daje to gwarancję przystępnej ceny, pomimo ogromnej wartości rynkowej. Cena użyczenia rocznego wynosi 0,75- zł netto. Inni operatorzy baz danych na Rynku drukowanych i internetowych katalogów teleadresowych wyceniają jeden rekord statyczny w użytkowaniu rocznym na poziomie 1,20- zł netto.

YellBase zapewnia bardzo wysoką wydajność zarządzania bazami danych, zgodnie ze strategicznymi celami Klientów, zwłaszcza w zakresie wydobycia z nich danych o wartości ekonomicznej i strategicznej. Korzystanie przez Klientów z hurtowni rekordów bazodanowych obniża koszty utrzymania własnej bazy i zakupów z rynku wtórnego.

YellBase IQ korzyści - zapewnia sukces Przedsiębiorstwa

Wykorzystanie kilku niezależnych Baz Danych – ponad 7 mln rekordów bazodanowych zgrupowanych w ponad 1 600 unikalnych branżach, ponad 8 mln rekordów abonenckich, ponad 0,8 mln rekordów abonenckich operatora wraz z systemem raportowania i analiz w oparciu o silnik YellBase, zapewnia korzyści dla każdego Przedsiębiorstwa i osób zarządzających: Rad Nadzorczych, Prezesów i Dyrektorów, Analityków Sprzedaży i Rynku, Kierowników Produktów, Kierowników Sprzedaży, Personelu Wspierającego Sprzedaż, Przedstawicieli Handlowych. Wszyscy otrzymują niezbędną informację w wymaganym czasie.

Nie tylko sprzedaż. Oferujemy konsultacje, obejmujące takie działania jak: projektowanie architektury systemów wspierających sprzedaż, konsultacje biznesowe, integracja aplikacji i rekordów bazodanowych na mapie (Yellow Maps), migracje, implementacje, zwiększanie efektywności działających już systemów, efektywne wykorzystywanie naszej hurtowni danych teleadresowych firm i Instytucji i wiele innych. Gwarantujemy wsparcie techniczne dla oferowanych przez nas produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z 15 minutowym czasem reakcji.

W YellBase IQ, dostępne dane, są zawsze kompletne i wiarygodne:

• klienci i konsumenci odbiorcy marek: lokalizacja, informacje behawioralne, geolokalizacja
• dostawcy, dystrybutorzy, dealerzy: obroty, pracownicy, branże, narzędzia produkcji i pracy, geolokalizacja
• eksporterzy i importerzy, producenci rolni: regiony, obroty, narzędzia pracy, geolokalizacja
• podział terytorialny kraju z właściwym nazewnictwem miejscowości: rekordy PKA, aktualizacja kwartalna
• kody pocztowe PKA: uzupełnione o współrzędne geograficzne, aktualizowane kwartalnie
• dane statystyczne z Bazy PESEL: wybrane, mieszkańcy, geolokalizacja
• wiedza o liczbie mieszkań i mieszkańców: w każdym budynku w kraju, geolokalizacja
• wiedza o wieku każdego mieszkańca: w każdym budynku w kraju
• administracja państwowa, urzędy miast i Gminy
• abonenci mieszkalni: kablowi i mobilni
• abonenci instytucjonalni: kablowi i mobilni
• abonenci korporacyjni: kablowi i mobilni
• słownik wszystkich ulic w kraju
• wyodrębnione adresy
• ilości pojazdów samochodowych: powiaty, Gminy, województwa i wiele innych danych liczbowych
• ilości pojazdów samochodowych: branże, rodzaje, daty rejestracji od 1999 r; i inne.

zamawiam

home  »»  produkty & usługi  »»  TECHNOLOGIA YELLBASE IQ

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek