visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych wiedza  »»  EUROPEJSKA BAZA ADRESOWA NEW!
 
Europejska Baza Danych Polish Yellow Pages
Database Clients and Consumers from Europe, Russia, Belarus, Ukraine

Oferta Użyczenia Baz Danych

Usługa udostępnienia Baz danych B2B przez Polish Yellow Pages, polega na licencyjnym użyczeniu danych producentowi, dostawcy produktów i usług konsumpcyjnych, inwestycyjnych, firmie marketingowej w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub uzupełnienia i aktualizacji posiadanych zbiorów.

Wyselekcjonowana i aktualna Baza danych zawiera obecnie ponad 11 500 000 Rekordów firm, instytucji, rekordów indywidualnych z terenu UE i dalej wraz z szeroką gamą informacji dodatkowych takich jak numer identyfikacji podatkowej UE, dane w zakresie siedziby i/lub oddziału/filii, adres e-mail, adres WWW i inne. Dodatkowa Baza to ponad 4 000 000 Rekordów Kwalifikowanych Przedsiębiorstw/Producentów Rolnych, głównie z Europy zachodniej. Zakres informacji, udzielanych w Pakiecie teleadresowym, zgodny jest z obowiązującymi regulacjami prawnymi Polski i UE.

Format i zakres udostępnianych danych

Dane udostępniane są w postaci elektronicznej (CD, szyfrowana poczta elektroniczna) w formatach MS Excel, Access, plików tekstowych, odpowiednio zabezpieczonych. Szczegółowe zasady udostępniania danych określone zostały w Umowie licencyjnej. Podstawowy zakres udostępnianych danych zawiera następujące informacje: branża główna (zgodnie z klasyfikacją branżową),  Nazwa Firmy, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, preulica, numer budynku i lokalu.

Dodatkowo dostępne są następujące informacje do wyboru zgodnie z preferencjami Klienta

• telefon i faks, identyfikacja podatnika i rejestracja
• adres e-mail i WWW, forma prawna i zatrudnienie
• godziny otwarcia/czas pracy, przychody i ilość Pracowników

Korzyści

• efektywne przeprowadzenie kampanii marketingowej dla grupy potencjalnych klientów
• niskie koszty kampanii dzięki wysokiej aktualności danych w bazie, gwarantowana 100% poprawność i aktualność danych
• efektywne wyszukanie grupy docelowej dzięki szerokiej gamie kryteriów selekcji rekordów
• dane dodatkowe pozwalające na optymalną realizację działań marketingu bezpośredniego (adres, telefon, faks, e-mail)

Aktualizacja Baz danych

Dane podlegają procesowi kwartalnej aktualizacji w całym zakresie Bazy danych. Aktualność i poprawność danych jest na bieżąco monitorowana na podstawie regularnych badań przeprowadzanych w cyklu kwartalnym. Zawartość Baz danych jest na bieżąco wzbogacana o nowe, atrakcyjne informacje dla potencjalnych Klientów.

Gwarancje jakości udostępnianych danych

Polish Yellow Pages gwarantuje pełną zgodność i aktualność udostępnianych danych (100%) w przypadku podstawowego zakresu danych (branża, Nazwa, adres Firmy) wraz z numerem telefonu lub faksu. W przypadku wystąpienia niezgodności przekazanych danych ze stanem rzeczywistym, w zakresach przekraczających gwarantowane poziomy, Polish Yellow Pages zobowiązuje się do nieodpłatnego przekazania nowych rekordów lub zwrotu wartości wadliwych danych. Klient ma prawo do złożenia reklamacji w terminie 30 dni od daty otrzymania danych. Za rekordy wadliwe uznaje się takie, w których jednoznacznie stwierdzono ich wadliwość.

Rekordy Klientów Korporacyjnych i Instytucjonalnych

Polska • Litwa • Łotwa • Estonia • Rosja • Białoruś • Ukraina • Mołdawia • Rumunia • Bułgaria • Serbia • Chorwacja • Węgry Słowenia • Republika Czech • Austria • Niemcy • Szwajcaria • Włochy Belgia • Holandia • Francja • W. Brytania • Irlandia Hiszpania • Portugalia • Norwegia • Szwecja Dania • Finlandia • USA • Kanada • N. Zelandia • Australia • Chiny

Partnerzy i dostawcy

Polish Yellow Pages na podstawie zawartych Umów z Partnerami Operatorami Baz Danych, dostarcza aktualne dane z każdego Państwa.

Podstawa prawna użyczenia
 
Ujawnianie i przetwarzanie danych abonentów biznesowych nie stanowi naruszenia obowiązku zachowania tajemnicy telekomunikacyjnej, gdyż jako informacje ujawnione na podstawie odrębnego przepisu, zgodnie z art. 67 ust. 4 prawa telekomunikacyjnego, dane takie nie są objęte regulacją art. 67 ust. 3. oraz Ustawy o ochronie danych osobowych.

Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych. Ze względu na duże rozmiary Baz danych (ponad 1 600 branż głównych) a także ze względu na dbałość o bezpieczeństwo danych teleadresowych naszych Klientów, sprzedaży i użytkowania Bazy danych w całości, sprzedaży w postaci programu na dysku CD-ROM nie prowadzimy.

Kryteria zakupu i selekcji wyszukiwania powinny znaleźć się w zapytaniu kierowanym do nas drogą mailową: database@yellpage.pl lub faksową: Departament Bazy Danych 58 622.50.31 Na takie zapytanie odpowiemy w terminie do 60 minut, podając w ofercie liczbę rekordów, adresów i koszt ich zakupu.

KONTAKT

 

 
home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych wiedza  »»  EUROPEJSKA BAZA ADRESOWA NEW!

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek