visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę
Statystyka PESEL

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  BAZA DANYCH B2C

Baza Danych B2C Polish Yellow Pages

Organizacjom planującym kampanie skierowane do określonych grup odbiorców indywidualnych (Abonenci sieci kablowej i mobilnej, Użytkownicy Portali społecznościowych - listy adresowe) z Polski i zagranicy (Kraje Bałtyckie i Nordyckie) dostarczamy Pakiety teleadresowe, gwarantujące dostęp do Grupy docelowej.

Pakiety teleadresowe (Rekordy bazodanowe)* potrzebne do akcji promocyjnych, sprzedażowych czy fundraisingowych, dobieramy wg rozmaitych kryteriów selekcji,
m.in. takich jak:

region: Gmina, Powiat, Województwo
mężczyzna/kobieta
wiek respondenta
mniejszość narodowa
wykształcenie, zawód, stanowisko
posiadanie domu, mieszkania, pojazdu samochodowego
wiek, liczba dzieci
korzystanie z ofert katalogowych, wysyłkowych
zainteresowania
własna firma, budżetówka (służby mundurowe)
częstotliwość uczestnictwa w promocjach, konkursach
nastawienie do konkursów SMS, reklamy i promocji

Po dobraniu najodpowiedniejszych Pakietu (Rekordów) istnieje możliwość przeprowadzenia ich deduplikacji z Państwa Bazą klientów w celu wykluczenia powtarzających się rekordów (tzw. dubel). Jeżeli chcą Państwo zaoszczędzić czas i zwiększyć potencjał Baz, nie ponosząc przy tym dodatkowych kosztów, polecamy nasze usługi.

Oferta Użyczenia Baz Danych

Usługa udostępnienia Baz danych B2B przez Polish Yellow Pages, polega na licencyjnym użyczeniu danych producentowi, dostawcy produktów i usług konsumpcyjnych, inwestycyjnych, firmie marketingowej w celu realizacji działań z zakresu marketingu bezpośredniego lub uzupełnienia i aktualizacji posiadanych zbiorów.

Format i zakres udostępnianych danych

Dane udostępniane są w postaci elektronicznej (CD, szyfrowana poczta elektroniczna) w formatach MS Excel, Access, plików tekstowych, odpowiednio zabezpieczonych. Szczegółowe zasady udostępniania danych określone zostały w Umowie licencyjnej. Podstawowy zakres udostępnianych danych zawiera następujące informacje: branża główna (zgodnie z klasyfikacją branżową),  nazwa firmy, adres: kod pocztowy, miejscowość, ulica, preulica, numer budynku i lokalu.

Korzyści

• efektywne przeprowadzenie kampanii marketingowej dla grupy potencjalnych klientów
• niskie koszty kampanii dzięki wysokiej aktualności danych w bazie, gwarantowana 100% poprawność i aktualność danych
• efektywne wyszukanie grupy docelowej dzięki szerokiej gamie kryteriów selekcji rekordów
• dane dodatkowe pozwalające na optymalną realizację działań marketingu bezpośredniego (adres, telefon, faks, e-mail)

Zajmujemy się również sprawami optymalizacji kosztów, wskaźnikami ekonomicznymi, tworzeniem indeksów branżowych, mówiących o tym, w którym obszarze należy inwestować w Marketing - doradzamy w którym obszarze koszty są zbyt duże, a w którym są racjonalne.

Aktualizacja Baz danych

Dane podlegają procesowi comiesięcznej aktualizacji w całym zakresie Bazy danych. Aktualność i poprawność danych jest na bieżąco monitorowana na podstawie regularnych badań przeprowadzanych w cyklu kwartalnym. Zawartość Baz danych jest na bieżąco wzbogacana o nowe, atrakcyjne informacje dla potencjalnych Klientów.

Cennik Usług udostępniania Baz Danych B2B

 

Jednokrotne wykorzystanie

Wielokrotne wykorzystanie

Liczba rekordów

Dane adresowe

Dane teleadresowe

Dane adresowe

Dane teleadresowe

1 - 5 000

kontakt

     

5 001 - 10 000

kontakt      

10 001 - 25 000

kontakt      

25 001 - 50 000

kontakt      

50 001 - 100 000

kontakt      

100 001 - więcej

kontakt      
 
W przypadku udostępniania danych do wykorzystania wielokrotnego Klient otrzymuje zbiór danych na okres 12 miesięcy, zgodnie z zasadami opisanymi w Umowie Licencyjnej. Minimalną wartość zamówienia określa się na poziomie zamówienia dla 1 000 Rekordów.

Opłaty za aktualizację danych do wykorzystania wielokrotnego
 

Rodzaj aktualizacji

Opłata

Aktualizacja kwartalna

10% wartości za udostępnienie Bazy danych

Aktualizacja półroczna

10% wartości za udostępnienie Bazy danych

 
Istnieje możliwość przedłużenia okresu trwania Umowy na wielokrotne wykorzystanie danych o kolejny rok. Opłata w tym wypadku wynosi 60% wartości pierwotnego kontraktu. Dodatkowo Klient ponosi koszty aktualizacji w wysokości jak opisano w tabeli powyżej.

Zamówienia realizowane są w terminie do 2 dni roboczych. Ze względu na duże rozmiary Baz danych (ponad 1 600 branż głównych) a także ze względu na dbałość o bezpieczeństwo danych teleadresowych naszych Klientów, sprzedaży i użytkowania Bazy danych w całości, sprzedaży w postaci programu na dysku CD-ROM nie prowadzimy. Kryteria zakupu i selekcji wyszukiwania powinny znaleźć się w zapytaniu kierowanym do nas drogą mailową:
database@yellpage.pl lub faksową: Departament Bazy Danych 58 622.50.31 Na takie zapytanie odpowiemy w terminie do 60 minut, podając w ofercie liczbę rekordów, adresów i koszt ich zakupu.
 
KONTAKT
 
 
home  »»  produkty & usługi  »»  baza danych - wiedza  »»  BAZA DANYCH B2C

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek