visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę
Adresowa
B2B
B2C
Bankowa
Branżowa
Direct Mail
DataBase Email
Europejska
Finansowa
Firmy Nowe
Firmy Zamkniete
Life Insurance
Motor Insurance
Operacyjna
Property Insurance
Pocztowa
Laboratorium
Urzedy Miast
Współrzędne
Inne Usługi
Case Studies
Cennik
OWU
FAQ
Aspekty Prawne

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home »» produkty & usługi »» BAZA DANYCH WIEDZA

Baza Danych wiedza Polish Yellow Pages

To zbiór danych zapisanych w ściśle określony sposób w strukturach odpowiadających założonemu modelowi danych. W potocznym ujęciu obejmuje dane oraz program komputerowy wyspecjalizowany do gromadzenia i przetwarzania tych danych. Program taki (często pakiet programów) nazywany jest "Systemem Zarządzania Bazą Danych, SZBD" (ang. DataBase Management System, DBMS). W ścisłej nomenklaturze Baza Danych oznacza zbiór danych, który zarządzany jest przez system DBMS.

Bazy danych operują głównie na danych tekstowych i liczbowych, lecz większość współczesnych baz umożliwia przechowywanie danych binarnych typu: grafika, muzyka itp.

Historia Bazy Danych

Najwcześniejsze znane użycie terminu baza danych miało miejsce w listopadzie 1963, kiedy odbyło się sympozjum pod nazwą "Development and Management of a Computer-centered Data Base", sponsorowane przez System Development Corporation. Termin ten stał się powszechnie używany w Europie we wczesnych latach siedemdziesiątych XX wieku.

Pierwszy system zarządzania baz danych został opracowany w latach sześćdziesiątych XX wieku. Pionierem był Charles Bachman. Wczesne opracowanie Bachmana pokazywały, że jego celem było bardziej efektywne użycie nowych urządzeń bezpośredniego dostępu do składowanych danych, które wtedy zaczynały być dostępne. Jak dotąd, przetwarzanie danych było oparte na kartach dziurkowanych i taśmach magnetycznych. Oznaczało to szeregowy dostęp do danych, co pociągało za sobą użycie innych algorytmów niż dla dostępu swobodnego.

Powstały wtedy dwa kluczowe modele danych: sieciowy, opracowany przez CODASYL na bazie idei Bachmana i (być może niezależnie) hierarchiczny, użyty w systemie opracowanym przez North American Rockwell i później adoptowany przez IBM jako kamień milowy dla IMS. W tym czasie, oprócz CODASYL IDMS i IMS, powstały także inne bazy danych. Dwie warte wzmianki to: PICK i MUMPS, które były opracowane wcześniej jako systemy operacyjne z wbudowanymi bazami danych, a potem językami programowania i bazami danych do stosowania w systemach opieki zdrowotnej.

W 1970 E. F. Codd zaproponował relacyjny model danych. Krytykował on istniejące modele danych za mieszanie abstrakcyjnego opisu struktury informacyjnej z opisami mechanizmów fizycznego dostępu. Jednak przez dłuższy czas model relacyjny pozostawał tylko w sferze rozważań akademickich. Podczas gdy produkty CODASYL (IDMS) i IBM (IMS) były uważane za praktyczne rozwiązania wymagających tylko dostępnych wówczas technologii, to model relacyjny musiał wtedy poczekać na odpowiedni poziom rozwoju oprogramowania i sprzętu. Jednym z pierwszych implementacji modelu relacyjnego były: Ingres Michaela Stonebrakera z Berkeley i System R z IBM. Oba były prototypami badawczymi, ogłoszonymi w ciągu roku 1976. Pierwsze komercyjne rozwiązania, Oracle i DB2 nie były dostępne aż do roku około 1980. Natomiast pierwszym udanym produktem tego typu dla mikrokomputerów był dBASE dla systemów operacyjnych CP/M i PC-DOS/MS-DOS.

Podczas lat osiemdziesiątych XX wieku, aktywność badaczy skupiała się na rozproszonych bazach danych i maszyn bazodanowych (ang. database machines) ale te wysiłki nie miały większego odzwierciedlenia w ofertach rynkowych. Inną ważną ideą był funkcyjny model danych, ale oprócz specjalnych zastosowań w genetyce, biologii molekularnej i wykrywaniu nadużyć finansowych, także nie miały szerszych zastosowań.

W latach dziewięćdziesiątych XX wieku, uwaga badaczy przesunęła się w kierunku obiektowych Baz danych. Były one z powodzeniem zastosowane tam, gdzie konieczne była obsługa bardziej skomplikowanych danych niż mogły z nimi dać łatwo rady relacyjne Bazy danych. Przykładem były: przestrzenne Bazy danych (ang. spatial databases), dane inżynieryjne i dane multimedialne. Część z tych idei była zaadaptowana przez producentów relacyjnych Baz danych. Te lata były też okresem rozprzestrzeniania się Baz danych Open Source, takich jak PostgreSQL i MySQL.

Pierwsze lata XXI wieku są okresem dużego zainteresowania bazami danych XML. W tym czasie, podobnie jak to było w przypadku obiektowych Baz danych, powstało sporo nowych firm-producentów tych Baz, ale kluczowe ich elementy są wbudowywane także w istniejące relacyjne Bazy danych. Celem baz danych XML jest usunięcie tradycyjnego podziału na dokumenty i dane, pozwalając na trzymanie wszystkich zasobów informacyjnych organizacji w jednym miejscu, obojętnie czy te dane są wysoce ustrukturalizowane lub nie.

Budowa

Baza danych jest złożona z różnych elementów. Najważniejszymi z nich jest rekord podzielony na kilka pól, w których są przechowywane informacje poszczególnych kategorii. Na przykład w książce adresowej każdy rekord to zbiór informacji na temat jednej osoby. Składa się on z kilku pól przechowujących takie informacje, jak: imię, nazwisko, adres, numer telefonu itp. W każdym polu zapisywane są dane oddzielonej kategorii. Dzięki temu komputerowe Bazy danych umożliwiają szybkie sortowanie rekordów według poszczególnych kategorii lub wyszukiwanie informacji w obrębie tylko wybranych pól. Wiele systemów zarządzania bazami danych oferuje możliwość tworzenia masek wprowadzania danych, które służą do bardziej wygodnego wprowadzenia nowych informacji. Naturalnie można z nich zrezygnować i wpisywać dane do Bazy wyświetlanej w postaci tabelarycznej.

Rodzaje Baz danych

Bazy danych można podzielić według struktur organizacji danych, których używają:

Bazy proste

• Bazy kartotekowe
• hierarchiczne Bazy danych

Bazy złożone

• Bazy relacyjne
• Bazy obiektowe
• Bazy relacyjno-obiektowe
• strumieniowe Bazy danych
• temporalne Bazy danych

Przypisy: Swanson, Kenneth: Development and Management of a Computer-Centered Database

Linki zewnętrzne do GIODO

• Biuro Generalnego Inspektora Ochrony Danych Osobowych www.giodo.gov.pl
Rejestracja zbiorów danych osobowych www.giodo.gov.pl
ABC ochrony danych osobowych www.edugiodo.giodo.gov.pl
Współpraca krajowa i międzynarodowa www.giodo.gov.pl
Porady i wskazówki www.giodo.gov.pl
Pytania i odpowiedzi www.giodo.gov.pl

home »» produkty & usługi »» BAZA DANYCH WIEDZA

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek