visit                                                       Yellow Pages AFRICA | Yellow Pages AUS | White Pages AUS | Yellow Pages US | Super Yellow Pages US | Yellow Pages CA | White Pages CA
 
                                                                                                            Yellow Pages №1                     
                                                                                                    
                                                         Video Portal | Video | VideoCMS | SocialMedia | SEOSEM | BazyB2B | WebDesign | CMS | YellowPages | MobileMedia | Praca w Firmie | Klienci i Partnerzy | Kontakt
 ................................ .........................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Strona główna
W górę

                                       Ochrona Prawna

                         

                                                                             ...............................

                                     Pobierz

                        

                                                                           ................................

                                     PPNT

                            

                                                                           ................................

                              http://www.yp.pl/pics/partners/eadp.gif        

                                                                        ................................

                       http://www.yp.pl/pics/partners/ep.gif

                                                                  ................................

                      ypassociation

                                                    

home  »»  produkty & usługi  »»  APLIKACJA YELLOW MAP IQ

Yellow Maps IQ Aplikacja Czasu Rzeczywistego Polish Yellow Pages

Yellow Maps IQ (Online/Offline) to jedyne takie narzędzie dla firm potrzebujących stałego dostępu do aktualnych danych mikromarketingowych. Yellow Maps IQ jest Aplikacją Czasu rzeczywistego, przeznaczony do: wstępnej i szybkiej oceny wskazanej lokalizacji na podstawie podstawowych charakterystyk socjo- demograficznych, bazuje na technologii, umożliwiającej udostępnianie interaktywnych map przez Internet (Online) lub z poziomu Serwera (Offline). Jeśli jesteś zainteresowany demostracją funkcjonalności Acxiom Maps Online skontaktuj się z nami:

kontakt

Oprogramowanie wykonano w Laboratorium Grupy TELKOM dla Polish Yellow Pages – na Rynku od 1987 r, Certyfikat IBM OS/2 Solution Center, Status IBM AS/400 VAR. Specjalizacją są Aplikacje Czasu Rzeczywistego, kreowanie i wdrażanie niestandardowych rozwiązań.

Założenia podstawowe oferty

Celem budowy oprogramowania jest zwiększenie możliwość operacyjnych, wprowadzenie nowych rozwiązań inteligentnych, uzyskanie nowej szybkości przetwarzania danych, integracji danych.

Szybkość przetwarzania

Maksymalna szybkość przetwarzania, przy pojemność Bazy wynosi: 1 000 0000 rekordów. Maksymalna szybkość przetwarzania, przy ilość rekordów jednocześnie wyświetlanych wynosi: 10 000 rekordów.

Wizualizacja

Wyświetlenie informacji w postaci graficznej w podziale na rejony, na mapie: Transport + firmy Emapa lub na mapie własnej: postać - standard, tabele, widoki, inna grafika.

Badanie rozmieszczenia punktów sprzedaży

Również w formule wizualizacji: punkty własne i ustawienie konkurencji. Konfiguracja monitoringu rejonów, prowadzona jest w oparciu o gromadzone dane z województw, powiatów, gmin, miast, z dokładnością do ulic.

Analiza na mapie wyników sprzedaży

System umożliwia podział regionalny i szczegółowy z podział na punkty sprzedażowe, zarządzanie wynikami: sesje administratora.

Bezpieczeństwo dostępu do wyników

Tylko określeni użytkownicy i/lub Grupy. Edytor i panel zarządzania, narzędzia eksportu i importu. Oprogramowanie działa lokalnie, na komputerze użytkownika w postaci aplikacji okienkowej. Z aplikacji może korzystać min. 2 użytkowników. W oprogramowaniu nie jest wymagany podział uprawnień użytkowników ale może zostać taki nadany. Oprogramowanie wykorzystuje mapę Transport+ firmy Emapa, może również korzystać z własnej mapy.

Profesjonalne Usługi i Konsultacje

Nie tylko sprzedaż. Oferujemy konsultacje, obejmujące takie działania jak: projektowanie architektury systemów wspierających sprzedaż, konsultacje biznesowe, integracja aplikacji i rekordów bazodanowych na mapie (Yellow Maps M2M), migracje, implementacje, zwiększanie efektywności działających już systemów, efektywne wykorzystywanie naszej hurtowni danych teleadresowych firm i Instytucji i wiele innych.

Wsparcie techniczne

Gwarantujemy wsparcie techniczne dla oferowanych przez nas produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z 15 minutowym czasem reakcji. W Centrum Szkoleniowym oferowany jest Pakiet kursów prowadzonych według najwyższych standardów. Szkolenia prowadzone są przez doświadczonych konsultantów a uczestnicy otrzymują certyfikaty.

Sprzedaż Licencji na użytkowanie

Gwarantujemy wsparcie techniczne dla oferowanych przez nas produktów przez 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu, z 15 minutowym czasem reakcji.

Budowa Aplikacji YellowMap IQ

Zgodnie z powyższym modelem działania oprogramowania użytkownik ma możliwość:

• wczytania danych dotyczących bazy danych PKA: z pliku Excel lub Access w ustalonym podczas wdrożenia formacie danych (1 rekord będzie zawierał 7 danych zawartych w tabelach m. in.: kod pocztowy, miejscowość, budynek, ulica itd.)
• wczytania danych dodatkowych: Rekordów bazodanowych - o „punktach własnych”, „punktach konkurencji” i „punktach sprzedażowych”, „wyniku sprzedaży” oraz identyfikatorze NIP, które będą miały identyfikator kodu pocztowego, tak aby te dane powiązać z danymi z bazy kodów pocztowych; dane będą wczytywane z pliku Excel lub Access w ustalonym podczas wdrożenia formacie danych
• przechowywania wczytanych informacji w lokalnej bazie danych
• wprowadzanie danych konfiguracyjnych o rejonizacji (domyślnie rejonizacja ma być przeprowadzona po nazwach miejscowości)
• podgląd danych wprowadzonych do bazy w postaci tabeli
• możliwość sortowania tabeli i filtrowania po wskazanych miejscowościach
• wizualizacji wybranych danych z tabeli na mapie (gdzie w zależności od stopnia powiększenia mapy widoczne będą dane ogólne dotyczące rejonów lub szczegółowe dotyczące poszczególnych punktów)
• logowania podstawowych informacji w plikach log o nie wczytanych i odrzuconych rekordach z powodu nieprawidłowego formatu danych lub braku danych (niepełny rekord)
• aktualizacji kodów pocztowych w aplikacji zarządzającej przy kolejnych wczytywaniach kodów pocztowych ma umożliwiać wczytywanie tylko nowych kodów pocztowych, lub ich aktualizację bez usuwania starych). Tak samo ma reagować aplikacja w przypadku wczytywania danych o punktach: sprzedażowych wartości sprzedaży, konkurencji i własnych

Zakres zadań do wykonania w celu wdrożenia

• przygotowanie bazy MSSQL;
• oprogramowanie importu bazy kodów pocztowych (Excel lub Access);
• oprogramowanie importu Informacji o punktach sprzedażowych(Excel lub Access);
• wyświetlenie punktów na mapie (Transport +);
• stworzenie interfejsu graficznego aplikacji (bez wodotrysków);
• dodatkowa funkcjonalność typu filtrowanie, sortowanie;
• Pakiet teleadresowy: Rekordy - Klienci firmy;
• Pakiet teleadresowy: Rekordy - Klienci potencjalni;
• Pakiet teleadresowy: Rekordy - Klienci konkurencyjni.
• maksymalna ilość rekordów w bazie 1 000 000
• maksymalna ilość rekordów jednocześnie wyświetlanych 10 000
• wizualizacji wybranych danych z tabeli na mapie (gdzie w zależności od stopnia powiększenia mapy widoczne będą dane ogólne dotyczące rejonów lub szczegółowe dotyczące poszczególnych punktów);
• logowania podstawowych informacji w plikach log o nie wczytanych i odrzuconych rekordach z powodu nieprawidłowego formatu danych lub braku danych (niepełny rekord);
• aktualizacji kodów pocztowych w aplikacji zarządzającej przy kolejnych wczytywaniach kodów pocztowych ma umożliwiać wczytywanie tylko nowych kodów pocztowych, lub ich aktualizację bez usuwania starych). Tak samo ma reagować aplikacja w przypadku wczytywania danych o punktach: sprzedażowych, wartości sprzedaży, konkurencji i własnych.

Oprogramowanie utworzone w technologii .NET bez jakiejkolwiek automatyzacji (wszystkie aktualizacje danych będą robione ręcznie przez użytkownika).

Zakres zadań do wykonania w celu wdrożenia

• przygotowanie bazy MSSQL;
• oprogramowanie importu bazy kodów pocztowych (Excel lub Access);
• oprogramowanie importu Informacji o punktach sprzedażowych(Excel lub Access);
• wyświetlenie punktów na mapie (Transport +);
• stworzenie interfejsu graficznego aplikacji (bez wodotrysków);
• dodatkowa funkcjonalność typu filtrowanie, sortowanie;
• Pakiet teleadresowy: Rekordy - Klienci firmy;
• Pakiet teleadresowy: Rekordy - Klienci potencjalni;
• Pakiet teleadresowy: Rekordy - Klienci konkurencyjni.
• maksymalna ilość rekordów w bazie 1 000 000
• maksymalna ilość rekordów jednocześnie wyświetlanych 10 000

YellowMap IQ

Nazwa

Opis

Termin dostawy

4 miesiące od momentu złożenia zamówienia

Warunki płatności

30 % przedpłaty na etapie analizy projektu

70% w ciągu 7 dni od momentu podpisania protokołu odbioru systemu 

Gwarancja

12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

Telefon serwisowy, dojazd

Dostęp serwisowy

Wymagany jest dostęp serwisowy do serwera klienta w trakcie procesu wdrażania i konfiguracji oprogramowania

Ważność oferty

1 miesiąc

Ceny w złotówkach. Ceny netto, do cen należy doliczyć 22% podatku VAT

YellowMap IQ – Warunki realizacji

Nazwa

Opis

Termin dostawy

4 miesiące od momentu złożenia zamówienia

Warunki płatności

30 % przedpłaty na etapie analizy projektu

70% w ciągu 7 dni od momentu podpisania protokołu odbioru systemu 

Gwarancja

12 miesięcy od podpisania protokołu odbioru

Serwis gwarancyjny
i pogwarancyjny

Telefon serwisowy, dojazd

Dostęp serwisowy

Wymagany jest dostęp serwisowy do serwera klienta w trakcie procesu wdrażania i konfiguracji oprogramowania

Ważność oferty

1 miesiąc

 

Dlaczego Polish Yellow Pages

W YellowBase IQ, dostępne dane, są zawsze kompletne i wiarygodne:

• klienci i konsumenci odbiorcy marek: lokalizacja, informacje behawioralne, geolokalizacja
• dostawcy, dystrybutorzy, dealerzy: obroty, pracownicy, branże, narzędzia produkcji i pracy, geolokalizacja
• eksporterzy i importerzy, producenci rolni: regiony, obroty, narzędzia pracy, geolokalizacja
• podział terytorialny kraju z właściwym nazewnictwem miejscowości: rekordy PKA, aktualizacja kwartalna
• kody pocztowe PKA: uzupełnione o współrzędne geograficzne, aktualizowane kwartalnie
• dane statystyczne z bazy PESEL: wybrane, mieszkańcy, geolokalizacja
• wiedza o liczbie mieszkań i mieszkańców: w każdym budynku w kraju, geolokalizacja
• wiedza o wieku każdego mieszkańca: w każdym budynku w kraju
• administracja państwowa, urzędy miast i Gminy
• abonenci mieszkalni: kablowi i mobilni
• abonenci instytucjonalni: kablowi i mobilni
• abonenci korporacyjni: kablowi i mobilni
• słownik wszystkich ulic w kraju
• wyodrębnione adresy
• ilości pojazdów samochodowych: powiaty, Gminy, województwa i wiele innych danych liczbowych
• ilości pojazdów samochodowych: branże, rodzaje, daty rejestracji od 1999 r

 

case studies   zamawiam

 

home  »»  produkty & usługi  »»  APLIKACJA YELLOW MAP IQ

                            

 ................................ .....................................................................................................................................................................................................................................................................................................................................

Bain & Co. | Ban Capital | The Berry Company | BT | Citysearch | Credit Suisse First Boston | Daniels Online | Deutsche Bank | Ernst & Young Editus Luxembourg | McKinsey | European Directories
Fidelity| Fulfillment.net Dex One | Golden Pages Israel | Goldman Sachs | Google | GSD&M | Idearc Media | InfoSpace | MacQuarie Bank | Montrica | Yell | Merrill Lynch | J.P. Morgan | N.M. Rothschild
Norske Skog Pindar Set | Varetis Publicar Quebecor | R.H. Donnelley | Richmond Capital | R.R. Donnelley | Super Media | Seat Pagine Gialle | Sensis | Singapore Yellow Pages Singapore Press Holdings
Telefonica Thomson Local | Trudon | Truvo | YellowBook | Viking Global Investors | Yahoo! | Yellow Pages Group Yellow Pages New Zealand | YELLOWPAGES.com

Copyright © 1999 - 2011 Yellow Pages Association Poland · Operator ADM Polish Yellow Pages "The Walking Fingers" · Telecommunications & Yellow Pages · Print · Internet · Wireless
PYP PL.81-048 Gdynia, Al. Zwyciestwa 96-98 Pomeranian Science and Technology Park PL-81-451 Gdynia www.ppnt.gdynia.pl 
Contact Us: +48.58.622.50.30-32,33,34,35,36,37, Faks. +48.58.622.5031 (RP) ·  Hours: Monday - Fridays: 8:00am - 6:00pm
OWU Ogólne Warunki Umowy DOMENY  l  OWU Ogólne Warunki Umowy BAZY DANYCH B2B  l  OWU Ogólne Warunki Zamówienia i Płatności dla Strony WWW
FAQ l Zamawianie Usług i produktów l Firma Polish Yellow Pages l Yellow Is Green l Zgłoś uwagi odnośnie Sieci WEB: webmaster@yellpage.pl
Zasady korzystania z Witryny l Polityka prywatności l Zamawianie Produktów i Usług l Ostatnia modyfikacja: 2012-04-28 20:47:00

                   

PPNT - nagłówek